Video

Läkemedelsföljsamhet, rökavvänjning, preventivmedel och psykologiska behandlingar. Listan på digitala verktyg som kan komplettera eller ersätta läkemedelsbehandlingar växer. Här kan du se panelsamtalet om olika aspekter av digitala behandlingar som hölls den 11 november 2020.
Media use
Hur skyddar du som utvecklar läkemedel dina innovationer på bästa sätt? På vilka sätt kan du skapa värde genom att arbeta effektivt med ditt företags immateriella tillgångar? Hur skiljer sig strategierna för biologiska läkemedel jämfört med kemiskt framställda små molekyler? Välkomna till ett webinar där Linus Plym Forshell från Patent- och registreringsverket (PRV) ger en översikt av IP-strategier på läkemedelsområdet. Nora Spjuth och Ulrika Munter, patentkonsulter på immaterialrättsbyrån AWA, kommer att dela med sig av sina erfarenheter på IP-området och presentera konkreta exempel på hur företag har arbetat för att skydda sina innovationer inom biologiska läkemedel.
Media use
Stockholmslöftet handlar om kärleken och omtanken till vår stad. Ett initiativ som vill inspirera så många som möjligt att ta individuellt och gemensamt ansvar i Covid-19-tider.
Media use
Hur ser den nya regulatoriska kartan ut baserat på nya regler för klassificering för mjukvara i MDR jämfört med MDD? Hur lägger jag på bästa sätt upp planen för en uppklassificering - från klass I till klass IIa eller högre? Vad behöver mitt företag göra redan nu? Inom EU har nu den nya förordning för medicintekniska produkter, Medical Device Regulation (MDR), ersatt direktiven Medical Device Directive (MDD) samt Active Implantable Medical Devices (AIMD). Från maj 2021 måste det nya regelverket (MDR) tillämpas vid CE-märkning. Detta har stor påverkan för alla som tillverkar och utvecklar medicintekniska produkter och kanske särskilt för dig som arbetar med mjukvara där fler produkter nu hamnar i en högre riskklass än tidigare. Välkommen till ett webinar där du får en överblick av vad som gäller för dig som utvecklar och tillverkar produkter inom digital hälsa, e-hälsa och healthtech. Johanna Fugelstad, Senior Consultant Clinical Evaluations på Key2Compliance kommer att ge en snabbguidning genom det nya regulatoriska landskapet för medicinteknisk mjukvara och David Hedfors, som är kvalitetschef på RaySearch, berättar om hur de lagt upp arbetet med sin anpassning till de nya reglerna.
Media use
Just nu händer det mycket inom hem- och egenmonitorering av patienter med kroniska sjukdomar. Flera regioner har börjat införa eller planerar att införa egenmonitorering för exempelvis astma, KOL, hjärtsvikt, högt blodtryck, diabetes. Välkommen till ett webbsänt panelsamtal som hölls den 15 september 2020. Paneldeltagare Karina Tellinger McNeil, eHälsostrateg på SKR och samordnare för Vision eHälsa 2025 Roger Molin, fristående konsult, tidigare chef på SKR och nationell samordnare för vårval och kroniska sjukdomar på Socialdepartementet Alex Jaranka, specialist i allmänmedicin och innovationschef på Capio närsjukvård Markus Spegel, produktchef på ImagineCare Moderatorer Andreas Namslauer och Filippa Kull, Stockholm Science City
Media use
Hur skapar du kommersiellt värde av innovationer inom digital hälsa? Vilka immateriella tillgångar finns hos ditt företag? Hur kan du arbeta strategiskt med patent, upphovsrätt och design? Välkommen till ett webinar där Erik Enqvist från Patent- och registreringsverket (PRV) berättar om hur du kan identifiera och kontrollera dina immateriella tillgångar med hjälp av patent, upphovsrätt och andra verktyg. Hur du på bästa sätt arbetar med dina immateriella tillgångar varierar beroende på produkttyp, under detta webinar fokuserar vi på produkter och tjänster inom digital hälsa och health tech. Andreas Blomqvist, grundare och ansvarig för forskning och utveckling vid Careligo, delar med sig av erfarenheter från kommersialiseringen av Careligos digitala verktyg för egenvård och behandlingsstöd.
Media use
Att på ett begripligt sätt berätta varför ditt företag är relevant är alltid viktigt, men särskilt i kristider. Din kommunikation är avgörande för hur ditt företag uppfattas och möten med potentiella investerare, kunder och samarbetspartners är en viktig del i livet för dig som driver eller arbetar på life science-företag. Under detta webinar får du ta del av experternas råd om kommunikation samt vad du bör tänka på för att vara intressant för investerare. Carolin Wiken och Jonas Rodny från kommunikationsbyrån Paues Åberg Communications berättar hur du skapar en begriplig och intresseväckande berättelse om ditt företag samt vad som är extra viktigt att tänka på i kristider eller då ditt företag möter motgångar. Andreas Lindblom från Sciety ger oss sin bild av hur investeringsklimatet och investerarmöten påverkas av Coronakrisen och berättar hur Sciety hjälper svenska life science-företag att hitta kapital.
Media use
Media use
Stadsinnovationstävlingen CityZen Jam gick av stapeln den 28 augusti 2019 i Hagastaden, Stockholm. Bakom initiativet står Stiftelsen Stockholm Science City, Stockholms stad, Atrium Ljungberg, Castellum, HSB Bostad och Vectura. Hälsa är ett begrepp som inkluderar socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande. Tävlingsdeltagarnas utmaning var att koppla ihop hälsa med staden. Att hitta innovativa lösningar - digitala eller fysiska - där utrymmena i och mellan husen nyttjas på ett sätt som inspirerar till rörelse, möten mellan människor eller på annat sätt höjer människors livskvalité. En viktig aspekt av tävlingen är att skapa ett tillfälle för idéskapande mellan stadens invånare, fastighetsaktörer och kommun.
Media use
Den 2/7 modererar Ylva Williams, VD Stockholm Science City, ett seminarium i Almedalen på temat "Hur ska svensk life science leva upp till ambitionerna?". Arrangeras av Karolinska Institutet.
Media use