Rapporter

Här finns Stockholm Science Citys rapporter, ordnade efter utgivningsår.
2023_Healthy longevity, precision medicine and next-generation therapeutics
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:6921kb
2023-Data revolution in life science and healthcare.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:3489kb
2022_Life science i Stockholm-Uppsala.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:5024kb
2021_Life science Stockholm Uppsala.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:779kb
2020_Health Data and Precision medicine.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:1628kb
2019_Storstadsuniversitet och universitetsstäder.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:1452kb
2020_Kartläggning och behovsanalys av resor och kommunikationer mellan universiteten.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:4192kb
2019_Storstadsuniversitet och universitetsstäder - korta fakta ur rapporten.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:112kb
2019-Life science core facilities.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:544kb
2018_127 Digital HealthTech Companies in Stockholm.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:6511kb
2018_Included Pilotprojekt AI fokuserat tech labb.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:2418kb
2018_On gene technology and the role of the scientific community.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:288kb
2018_Report Co-working spaces in Stockholm.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:472kb
2018_Tydligare spelregler och samordning av krav - Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:2464kb
2017_Engelsberg Where is life science heading in the future.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:4638kb
2017_Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:397kb
2015_Life science Stockholm Uppsala.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:1225kb
2014_Life science Stockholm Uppsala.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:1572kb
2013_Life science Stockholm Uppsala.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:1317kb
2007_Vision-2025.pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:4201kb