2009-06-29 14:38Pressmeddelande

Ylva Williams ny VD vid Stockholm Science City Foundation

For an English version, please see below.

Ylva Williams tillträder som ny VD vid Stockholm Science City Foundation den 1 september 2009.

Ylva kommer närmast från JKL Group där hon arbetat med att bygga ett tydligt erbjudande till kunder inom Life Science. Dessförinnan var hon verksam vid Invest in Sweden Agency (ISA) som chef för affärsområdet Life Science med uppdrag att förmedla kontakter mellan företag i Sverige och potentiella internationella investerare. Ylva är kemiingenjör från KTH och har även arbetat som nordisk produktchef för Life Science på VWR International AB och dessförinnan på KEBO Lab AB.

"Stiftelsens uppdrag, att fylla området Norra Station i Stockholm med akademi och näringsliv, är oerhört viktigt för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Tillsammans med motiverade medarbetare känns det därför mycket stimulerande att få möjligheten att bidra i detta arbete", konstaterar Ylva Williams.

"Inom stiftelsens styrelse är vi mycket nöjda med att kunna presentera Ylva Williams som ny VD", säger Per Unckel, Landshövding Länsstyrelsen Stockholms Län, tillika Stiftelsens ordförande. "Hennes gedigna erfarenhet inom verksamhetsområdet Life Science och hennes stora kontaktnät blir viktiga komponenter när det gäller att marknadsföra området Vetenskapsstaden med dess innehåll" menar Unckel.

För ytterligare information:
Ylva Williams, mobil: 0702 227834, e-mail: ylva.williams@ssci.se
Charlotte Törsleff, Head of Communications Stockholm Science City
mobile: 0708 383238 e-mail: charlotte.torsleff@ssci.se


In English:

Ylva Williams will take office as new CEO at Stockholm Science City Foundation starting September 1, 2009. Ylva has a background from the Life Science industry from JKL and working as Director Life Science at Invest In Sweden Agency (ISA). She holds a M.S. in Chemistry Engineering from KTH Royal Institute of Technology in Stockholm and has also worked at KEBO Lab AB and VWR International AB.

"To help attract academia and business to the Stockholm Science City area, in accordance with the mission, together with a highly motivated staff, is truly important for the future development of Stockholm - and I look forward to participating in this work", states Ylva Williams.

"From a board of directors perspective we're very pleased to welcome Ylva Williams as new CEO", says Per Unckel, County Governor of Stockholm as well as Head of Stockholm Science City Board of Directors. "The fact that she has a solid background from the Life Science field as well as a significant network in the industry will mean a great deal when developing the area Stockholm Science City", comments Unckel.

For further information:
Ylva Williams, mobile: +46 702 227834, e-mail: ylva.williams@ssci.se
Charlotte Törsleff, Head of Communications Stockholm Science City
mobile: +46 708 383238 e-mail: charlotte.torsleff@ssci.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull