2019-08-30 07:00Pressmeddelande

Vinnarna korade i stadsinnovationstävlingen CityZen Jam

null

Nu är vinnarna korade i stadsinnovationstävlingen CityZen Jam. Syftet med initiativet är att genom innovation och kreativt samskapande ta fram förslag så att denframväxande Hagastaden till en levande, hälsobejakande och trivsam plats som möter människors behov både nu och i framtiden.

En kompetent jury med gedigen erfarenhet inom stadsplanering och innovation bedömde sju gruppers tävlingsbidrag med avseende på fem kriterier: innovationshöjd, koppling till hälsa, pitchen, genomförbarhet och anpassning till den ålderskategori gruppen fått tilldelad att rikta sin lösning till. 

Jag imponerades av lagens förmåga att under bara en dag få fram så genomtänkta och nyskapande idéer på hur vi gemensamt kan utveckla Hagastaden till en plats för hälsa och välbefinnande. I många avseenden handlar det om att ha modet att tänka i nya banor och våga hitta nya former för samverkan, säger Gunnar Björkman, Innovationsdirektör, Stockholms stad.

Det vinnande bidraget är ett kunskapscentrum för barn och unga mellan 12 och 17 år som drivs av studenter.

-Vi har ett antal globala mål som vi måste förhålla oss till och här har vi inspirerats av Greta. För vår målgrupp, unga mellan 12 och 17 år är kunskap en självklar demokratiseringsfråga och de utmanar vårt traditionella tänk kring kunskapsöverföring och medbestämmande. Därför tror vi att vårt förslag om ett kunskapscentrum kan göra skillnad, säger Per Hasselberg, Konstfrämjandet.

Juryns motivering till första platsen i CityZen Jam lyder:

”En positiv provokation som utmanar vuxensamhället så som vi känner det. Idén bygger på att bryta befintliga strukturer för att hitta nya sätt att mötas och samverka. En konkret idé som ger ungdomarna mandat att forma den stad de behöver. Juryns första pris går till gruppen ”Aktivisterna” – som utmanar tanken om hälsa och välbefinnande i staden.”

Det vinnande laget kommer att presentera sitt bidrag på Business Arena Stockholm, fastighetsbranschens ledande forum, den 18 september.

Juryrepresentanter
Tobias Alfvén, vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet
- Gunnar Björkman, Innovationsdirektör i Stockholms stad
- Eleonor Eklind Forslin, Projektchef Hagastaden, Exploateringskontoret Stockholms stad
- Ali Khalil, grundare och VD på Miljonbemanning
- Irma Ortega Cruz, stadsplanerare i Stockholms stad
- Magdalena Tafvelin Heldner, Intendent på Tekniska museet

Om CityZen Jam
Stadsinnovationstävlingen CityZen Jam gick av stapeln den 28 augusti i Hagastaden, Stockholm. Bakom initiativet står Stockholm Science City, Stockholms stad, Atrium Ljungberg, Castellum, HSB Bostad och Vectura.

Hälsa är ett begrepp som inkluderar socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande. Tävlingsdeltagarnas utmaning är att koppla ihop hälsa med staden. Att hitta innovativa lösningar - digitala eller fysiska - där utrymmena i och mellan husen nyttjas på ett sätt som inspirerar till rörelse, möten mellan människor eller på annat sätt höjer människors livskvalité. En viktig aspekt av tävlingen är att skapa ett tillfälle för idéskapande mellan stadens invånare, fastighetsaktörer och kommun.

Kontaktperson:
Mikaela Rapp, Stockholm Science City  
E-post: mikaela.rapp@ssci.se 
Telefon: 0702-89 22 28


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull