2018-05-03 07:00Pressmeddelande

Universiteten i Stockholm i gemensam insats för breddad rekrytering

null

Fototävlingen #MinaKvarter pågår under våren 2018 och vinnare kommer att koras under Järvaveckan. Syftet med initiativet är att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning. Som en del av satsningen samlas universiteten i Stockholm för att gemensamt diskutera breddad rekrytering till högre utbildning.

Mot bakgrund av att det idag är dubbelt så vanligt att ungdomar med högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar enbart har gymnasieutbildning kommer Stockholm Science City och Kista Science City att tillsammans med KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet delta vid Järvaveckan för att informera om utbildningar och inspirera till högskolestudier. 

- Universitet och högskolor vill bredda sin rekrytering för att den mångfald som återfinns i samhället även ska återspeglas vid den högre utbildningen. Det är viktigt både för demokratin och för Sveriges konkurrenskraft. Därför är det glädjande att universiteten i Stockholm diskuterar dessa frågor och deltar tillsammans vid Järvaveckan, säger Johan Gómez de la Torre på Stockholm Science City.

Fototävlingen arrangeras gemensamt av Stockholm Science City och Kista Science City under våren 2018 på Instagram för att lyfta fram den talang, nyfikenhet och kreativitet som finns i bostadsområden med stor potential att bidra till Sveriges framtid. Tävlingen är öppen för boende i Järvaområdet i Stockholm.

Den 4 maj håller #MinaKvarter2018 en workshop i Fryshuset i Husby där ungdomar från Järvaområdet som vill delta i tävlingen får hjälp att vässa sin fototeknik under ledning av Katarina Stojanovic från föreningen The Global Village, arrangörer av Järvaveckan.

Mer om #MinaKvarter2018
Temat för tävlingen är Kreativitet och Nyfikenhet och genomförs på Instagram där tävlingsbidragen taggas med #MinaKvarter2018. Genom valet av tema vill vi få deltagarna att avbilda sin omgivning på ett utforskande och lekfullt sätt. Målet är att avdramatisera och öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer. Samtidigt bidrar #MinaKvarter till att nyansera och utmana bilden av Järvaområdet.

Vinnare kommer att utses av en jury och presenteras under Järvaveckan 2018. Utvalda tävlingsbidrag kommer löpande att publiceras på Instagramkontot @MinaKvarter och på plats under Järvaveckan.

Läs mer om #MinaKvarter på www.minakvarter.info

För mer information kontakta:

Johan Gómez de la Torre, Stockholm Science City
E-post: johan.gomezdelatorre@ssci.se
Telefon: 0706 17 83 20


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull