2009-02-18 14:06Pressmeddelande

Tools of Science utvidgas och visar nu kompetenser från hela landet

null

Tools of Science utvidgas och visar nu kompetenser från hela landet

Tools of Science utvecklas och visar nu kompetenser inom ämnesområdet Life science från hela Sverige i en och samma tjänst. Därmed visas inte längre kompetenser från enbart regionen Stockholm-Uppsala.

Från att ha varit ett verktyg där kompetenser inom Life science från enbart Stockholm-Uppsala regionen visas, kommer nu alltså resurser från hela Sverige att visas. "Vi gör detta utifrån efterfrågan bland befintliga kunder och läkemedelsutvecklande bolag", konstaterar Teresa Soop, ansvarig projektledare för Tools of Science. Tools of Science ägs och drivs av Stockholm Science City Foundation. "Genom att vi själva säkerställer uppdatering av all information tillförsäkras kvalité" menar Soop. I takt med att allt fler läkemedelsutvecklande företag lägger ut delar av utvecklingen på CROs (Contract Research Organisation) och konsulter, finns det en reell nytta med att samla alla resurser på ett och samma ställe på ett enkelt sätt. "Företag strävar ju efter att uppnå än högre effektivitet och att ägna sig åt kärnverksamheten" hävdar Soop.

Några av de nyligen anslutna företagen är b l a Arandi Development, Larhammar Consulting, KLIFO, och EU Life Science Support Office. Totalt visas nu 110 företag på Tools of Science och siffran stiger för varje vecka. Att söka på kompetenser i enbart Stockholm är fortfarande möjligt.

Fakta:

Verktyget www.toolsofscience.se lanserades 2005 utifrån ett behov hos forskarna vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Under 2008 lanserades verktyget även f ör företag i Stockholms storregion som svar på företagens efterfrågan. Nyttan med Tools of Science är att man erbjuds tillgång till information om forskningskompetens och avancerade teknologier utmed hela värdekedjan inom ämnesområdet Life science och läkemedelsutveckling. Stockholm Science City Foundation äger och driver Tools of Science och står som garant för kvalité och uppdatering.

För ytterligare information om Tools of Science:

Teresa Soop, projektledare

Mobil: 0734-383877

Mail: teresa.soop@ssci.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull