2009-05-26 15:17Pressmeddelande

Tillväxtverket utlyser pengar till länets företag - sök nu!

Programmet

Programmet "Produktutveckling i småföretag - av varor och tjänster" ger småföretag möjligheten att utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst. Bakom satsningen i Stockholms län står Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ansökningskrav

Totalt handlar det om 11 miljoner kronor till länets företag. Maxbeloppet varje företag kan söka är 500 000 kronor. Kravet på de företag som söker stöd är att de själva bidrar med lika mycket pengar som de får i kontanta medel. Andra krav är att företagen har 2-100 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro. Företagen måste vara fristående eller ägas till högst 25 % av ett större företag. Företaget ska haft verksamhet sedan 2006 och ha minst 2 personer verksamma.

Beslut

Länsstyrelsens roll är att informera om programmet, att vägleda företagen i produktutvecklingen och att bistå i företagens ansökan om stöd. Det är också Länsstyrelsen som skickar ut ansökningshandlingar, tar emot företagens ansökningar om finansiellt stöd, prioriterar mellan ansökningarna och lämnar rekommendation till Tillväxtverket för beslut.

Anmälan

Intresserade företag är välkomna att skicka en intresseanmälan på särskildblanektt fram till och med den 26 juni 2009.

Länsstyrelsen granskar fortlöpande de inkomna intresseanmälningarna. De företag som uppfyller programmets krav inbjuds att lämna en ansökan. Sista ansökningsdag är den 25 september 2009. Beslut om bidrag fattas av Tillväxtverket under hösten 2009.

Mer information

www.ab.lst.se/pu.

Kontakt

Anders Nordborg
Enheten för infrastruktur och näringsliv
Avdelningen för regional utveckling
Länsstyrelsen i Stockholms län
Telefon direkt: 08-785 44 75
Mobil: 070-615 60 66
E-post: anders.nordborg@lansstyrelsen.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull