2012-09-24 10:12Pressmeddelande

Sweden Life Science Investment Year 2013 - en gemensam satsning

Sjutton svenska life science organisationer gör gemensam sak och marknadsför Sweden Life Science Investment Year 2013. Ett år fyllt av exponering för partners och samarbeten inom områdena läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinsk teknik.

Med Sweden Life Science Investment Year 2013 vill organisationerna knyta samman branschens resurser till ett starkt Life Science Sverige med samverkan mellan akademi, industri och vård, kopplat till goda investeringsmöjligheter.

Under Sweden Life Science Investment Year 2013 genomförs ett större antal stora event i Sverige och de nordiska länderna, där huvudevenemanget är BioPartnering Future Europe då 2-3000 internationella investerare och partners beräknas besöka Stockholm och Norden.
Hitintills är följande möten inbokade:

Välkommen!
Biotech Umeå, Det Medicinska Malmö, Flemingsberg Science, GöteborgBIO, HealthCap, Innovativa Mindre Life Sciencebolag, Invest Sweden, Läkemedelsindustriföreningen, Medicon Valley Alliance, Stockholm Business Region, Stockholm Science City Foundation, Stockholm- Uppsala Life Science, SwedenBIO, Swedish American Life Science Summit, Swedish Medtech, SwedNanoTech och UppsalaBIO.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull