2014-02-20 13:57Pressmeddelande

Stort intresse för expansiva Hagastaden - flera nyuthyrningar för Atrium Ljungberg

null

Visionsbild över nya Hagastaden. Illustration WSP.

Nya Hagastaden, som är ett av Stockholms stads största utvecklingsprojekt, attraherar allt fler företag och organisationer. Atrium Ljungberg har nyligen tecknat hyreskontrakt med bland andra Barncancerfonden, Stockholms Läns Landsting, Min Stora Dag, Academic Work och Amadeus, som har flyttat in eller kommer att flytta in under de närmaste månaderna.

- Genom att etablera oss i Atrium Ljungbergs fastigheter i Hagastaden har vi fått nya, mer ändamålsenliga och funktionella lokaler i ett centralt läge. Dessutom uppfylldes våra krav på att det skulle vara enkelt att ta sig till oss både med bil och kollektivt. Att ha nära till aktörer inom vård och forskning är också betydelsefull för oss i vår verksamhet, säger Per Leander, verksamhetschef för Barncancerfonden.

De nya etableringarna i Atrium Ljungbergs lokaler uppgår till totalt cirka 4 500 kvm och innebär att bolagets fastigheter i Hagastaden i det närmaste är fullt uthyrda.

- Vi märker ett allt större intresse för Hagastaden, vilket är glädjande. Företag och organisationer inom life science sektorn ser ett stort mervärde med stadsdelens inriktning och närheten till Nya Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet, som skapar goda förutsättningar för samarbeten mellan universitet, näringsliv, hälso- och sjukvård. Etableringen av organisationer såsom Barncancerfonden och Min Stora Dag samt Stockholms Läns Landsting ligger helt i linje med Hagastadens vision och är ett välkommet tillskott till området, säger Camilla Lemnell, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg är en betydande aktör i Hagastaden där man äger och förvaltar fastigheterna Blästern 6, Blästern 11, Blästern 13 och Härden 14 om totalt drygt 86 000 kvm uthyrbar yta. Fastigheterna är äldre industrifastigheter från 1930-talet, som är om- och tillbyggda till moderna kontorslokaler med bevarad industriprägel. Bolaget har ytterligare utvecklingsmöjligheter i området genom en markreservation på cirka 36 000 kvm invid Solnavägen som man tilldelades under 2012.

Nacka 2014-02-11
Atrium Ljungberg AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Camilla Lemnell, marknadsområdeschef, Atrium Ljungberg.
Tel: 0703-99 69 99, camilla.lemnell@atriumljungberg.se

Per Leander, verksamhetschef Barncancerfonden.
Tel: 08-584 209 39, per.leander@barncancerfonden.se

Fakta om Hagastaden

Nya Hagastaden är ett av Stockholms stads största utvecklingsprojekt någonsin med en beslutad investering på mer är 50 miljarder kronor. Området börjar vid Karolinska sjukhuset och sträcker sig hela vägen till Norrtull. Här byggs en life science arena och en modern vetenskapsstad av högsta internationella klass med 50 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder. Stockholms stad, Stockholms läns landsting, tre universitet (Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet) och näringslivet verkar tillsammans genom stiftelsen Stockholm Science City med uppdraget att etablera och utveckla verksamheter för life science i Hagastaden. 

Utvecklingen är planerad att pågå fram till år 2025 och innehåller en blandning av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, service och kultur, caféer, restauranger och parker.

Stiftelsen Stockholms Scince City består av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms Universitet, Handelshögskolan, Stockholms Stad och Solna Stad.

Begreppet life science

Life science är ett samlingsnamn för vetenskapsområden som biologi, medicin, kemi, teknik och informatik med det gemensamma syftet att förbättra människors liv och hälsa. Dessa discipliner har bildats genom forskningsarbeten som överskrider de traditionella disciplinära gränserna.

För mer information om Stockholm Life: www.stockholm-life.se.
För mer information om Stockholm Science City Foundation: www.ssci.se.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att utvecklas och växa. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden, skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur, service och utbildning. www.atriumljungberg.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull