2008-12-02 15:24Pressmeddelande

Stort gehör vid seminarier kring Hörselbrons syn på hörhjälpmedel

Hörselbron har nyligen medverkat vid två externa seminarietillfällen, först vid Hjälpmedelsinstitutets konferens för Chefer inom Hörselvården där verksamhetsledare Peter Nordqvist poängterade vikten av att uppföljningen och kvalitetskontrollen inom hörselrehabiliteringen måste harmoniseras, samt vid Svenska Audiologiska Sällskapets årliga Audiologiska Dag.

"Vi ser allt tydligare vikten av att Hörselbron är en neutral aktör och att vi kan ta på oss många frågor som faller utanför de etablerade aktörerna, konstaterar Peter Nordqvist."

Fakta Hörselbron:

Hörselbron är ett tvärvetenskapligt projekt inom Stockholm Science City Foundation. Verksamhetsledare är Peter Nordqvist med säte vid Stockholm Science City Foundation i Wenner-Gren Center, Sveavägen 166 i Stockholm.

Läs mer på: http://www.ssci.se/sv/Projekt/Horselbron/

Kontakt:

Peter Nordqvist via mail: peter@horselbron.se, via mobil: 0706-12 19 11

http://www.ssci.se/sv/Projekt/Horselbron/


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull