2007-04-02 10:05Pressmeddelande

Stort forskarpris till Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Förutom ett personligt pris på 100 000 kr får varje pristagare 4,5 miljoner kronor till sin forskning, fördelat på tre år. Årets Göran Gustafssonpriser tilldelas: Carel Faber, professor i matematik vid Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, samt Christos Samakovlis, professor i zoologisk utvecklingsbiologi, Stockholms universitet. Ytterligare pristagare är: Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik Linköpings universitet, Mikael Akke, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet, och Lars Nyberg, professor i psykologi vid Umeå universitet, Priserna delades ut vid akademiens högtidsdag 31 mars 2007. Stiftelsen Göran Gustafsson är en av grundarna bakom Stockholm Science City. Göran Gustafssonprisen utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Stiftelsen förvaltar ett kapital om drygt en miljard kronor. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien www.kva.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull