2011-05-27 11:20Pressmeddelande

Större täckning och ny kostym för webbportalen Tools of Science

Idag lanseras nya Tools of Science och 11 nya faciliteter från Uppsala blir medlemmar i webbportalen.

Webbportalen www.toolsofscience.se startades 2006 i ett gemensamt initiativ mellan KTH Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska Institutet och Stockholms universitet för att samla och marknadsföra de akademiska faciliteter som erbjuder avancerade tjänster till utomstående forskare eller företagare. Kunskapsintensiva servicebolag från hela Sverige kompletterar nu även utbudet på Tools of Science.

”Vi förstod att många företagare och forskare inte känner till vilka faciliteter som finns i deras egen region och ännu mindre i andra regioner”, säger Teresa Soop, chef för analys och utveckling på stiftelsen Stockholm Science City.  ”Ambitionen var att samla detta på ett enda ställe och att erbjuda alternativa vägar till utveckling av företagens produkter”.

Under de gångna fem åren har webbportalen utvecklats och idag får den ett helt nytt utseende med funktioner för delning via sociala medier och intervjuer med medlemmar. Tools of Science akademiska del som förut omfattade bara Stockholm utökar nu också sin täckning med 11 nya akademiska faciliteter från Uppsala.

”Det är angeläget att informationen sprids om tillgängliga faciliteter från hela Stockholm-Uppsala-regionen så att dess fulla potential kommer till sin rätt”, säger Ola Björkman VD på Stockholm-Uppsala Life Science.

”Utökningen av Tools of Science är helt naturlig eftersom vi befinner oss i samma funktionella region”, säger Erik Forsberg, VD för Uppsala BIO. ”Prover kan lätt skickas mellan företag, forskare och faciliteter utan att det tar för lång tid”.

För mer information, kontakta teresa.soop@ssci.se mobil 0734 38 38 77

Följ Tools of Science och Stockholm Life via Twitter @SthlmLife, YouTube (ToolsofScience) eller Linkedin (company page Stockholm Science City).

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull