2016-09-01 09:30Pressmeddelande

Stockholm Science City visar upp innovativa life science-lösningar på investerarkonferens

För fjärde året i rad deltar Stockholm Science City Foundation vid den internationella partnering- och investerarkonferensen Nordic Life Science Days den 14-15 september i Stockholm. Syftet är att synliggöra Stockholm-Uppsalaregionens styrkor inom life science för stora läkemedels- och medicinteknikbolag samt för investerare.

Stockholm Science City deltar tillsammans med Uppsala BIO med en monter där 14 life science-bolag från regionen kommer att finnas på plats för att visa upp nya lösningar för framtidens vård och hälsa.

-Vårt mål är att såväl investerare som de stora bolagsjättarna inom life science ska få upp ögonen för den guldgruva som svensk life science är. Det här är en bransch att räkna med, där enbart export av läkemedel står för en större del av Sveriges intäkter än exempelvis järn- och stålexporten, säger Ylva Williams, vd på Stockholm Science City Foundation.

Konferensen Nordic Life Science Days består förutom av investerarmöten och kontakter mellan företag även av en föreläsningsdel samt en utställning som ger en bild av hur branschen ser ut idag. Mer information om vilka företag som kommer att vara på plats och när de presenterar: www.nlsdstockholmuppsala.nu


För mer information, kontakta:

Anna Frejd, Stockholm Science City Foundation, 0705-39 00 79

Om Nordic Life Science Days

Nordic Life Science Days är Nordens största partneringkonferens inom life science. Här möts företag inom pharma, biotech och medtech samt beslutsfattare och investerare.

www.nlsdays.com

Om Stockholm Science City Foundation

Stockholm Science City Foundation/Stiftelsen Vetenskapsstaden arbetar för att stärka den attraktiva miljö för life science i Stockholm med tyngdpunkt på området i och kring Hagastaden. Stiftelsen främjar samarbeten mellan industri, universitet samt hälso- och sjukvård för att gynna utvecklingen av samhällsnyttiga och lönsamma innovationer, produkter och tjänster.

SSCi grundades 1990 och arbetar på uppdrag av de fyra ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting och näringslivet.

www.ssci.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull