2006-11-02 15:18Pressmeddelande

Stockholm Science City träffar avtal med MaRS i Toronto, Kanada

Stockholm Science City (Vetenskapsstaden) och MaRS, ett centrum för entreprenörskap och innovation inom life science i centrala Toronto, Kanada har avtalat om långsiktigt samarbete. Samarbetet stärker både Stockholm och Toronto som globalt ledande städer inom life science. Undertecknandet genomfördes i samband med det svenska kungaparets officiella stadsbesök till Kanada tillsammans med svenska industriföreträdare och i närvaro av Sveriges ambassadör i Kanada, Ingrid Iremark. ”Stockholm och Toronto hör till de ledande bioregionerna i Europa respektive Nordamerika med forskning inom life science av absolut högsta klass”, säger Henrik Mickos, Vd för Stockholm Science City. ”MaRS i Toronto är en av flera internationella satsningar som vi identifierat i syfte att utveckla vårt nätverk. MaRS är beläget i Torontos Discovery District med ett av Nordamerikas ledande universitet, University of Toronto tvärs över gatan. Ett antal forskningscentra för grundforskning och klinisk forskning är belägna i närområdet. På samma sätt som i Stockholm är närheten till storstadens stadskärna med finanscentra och all den mångfald som den urbana miljön erbjuder påtaglig. I Stockholm skapas nu förutsättningar för en kraftfull förstärkning av regionens position som en av Europas ledande bioregioner och stadens profil som vetenskapsstad. I nära anslutning till Stockholms innerstad pågår nu planering för ett nytt universitetssjukhus, nya lokaler för forskning och företag, bostäder, kulturyttringar, hotell och annan service. Utveckling sker i Norra stationsområdet med omedelbar närhet till Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och innerstaden. Ambitionen är att skapa en av världens mest attraktiva miljöer för världsledande forskning, innovationer och företagande inom life science. ”De påtagliga likheterna mellan de båda städerna när det gäller förutsättningarna att i framtiden tillhöra ligan av globalt ledande bioregioner utgör grunden för samarbetet” säger Ola Björkman, Stockholm Science City, som sedan flera år lett projektet Stockholm BioScience och utvecklat kontakterna med MaRS. ”Vi tror att förmågan att kunna attrahera nästa generations kunskapsarbetare, talanger och företag kommer att vara avgörande i den allt skarpare konkurrensen mellan regioner och det är i detta avseende Stockholm liksom Toronto har särskilt goda förutsättningar.” Stockholm BioScience är sedan februari 2006 en verksamhet inom organisationen Stockholm Science City. För ytterligare information, kontakta Henrik Mickos, 0709-352 371 eller Ola Björkman, 0702- 457 497.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull