2006-09-27 15:05Pressmeddelande

Stockholm Science City lanserar ny logotype

Stockholm Science City lanserar ny logotype för att markera ny verksamhetsinriktning. "Vi går från att vara en fastighetsförvaltare till att bli en affärsutvecklare. I och med den nya logotypen speglar vi dessutom bättre den internationella prägel verksamheten har" kommenterar Charlotte Törsleff, chef marknadskommunikation vid Stockholm Science City.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull