2007-11-15 12:03Pressmeddelande

Stockholm Science City förstärker arbetet inom business development - Bioscience

null

Tor Regberg är fr o m den 14 november ny medarbetare vid Stockholm Science City där han tar över tjänsten som Director Bioscience med fokus på näringslivsfrågor efter Ola Björkman. Tor har fortfarande kvar sin position vid Karolinska Institutet och kommer att arbeta deltid vid Stockholm Science City. Tor har lång erfarenhet från industrin där han arbetat på bl a Amersham, Biotage och Apoteksbolaget. Vi passar på att önska Ola Björkman lycka till i sin nya tjänst som Verksamhetsansvarig för Föreningen Stockholm Uppsala BioRegion.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull