2015-03-12 09:36Pressmeddelande

​Stockholm lockar stor life science-kongress

Den internationella arrangören av life science-konferenser, EBDGroup, väljer att arrangera sin stora kongress Bio Europe Spring i Stockholm våren 2016. Det är första gången staden är värd för arrangemanget. EBDGrup motiverar valet av stad med Stockholms starka position inom life science och goda renommé i att arrangera internationella kongresser.

- Bio Europe Spring är den ledande europeiska kongressen inom life science. Jag är glad att vårkonferensen kommer förläggas till Stockholm 2016. Detta är något vi arbetat för under lång tid, och stärker Stockholms position som en av Europas ledande regioner inom life science. Det blir även en möjlighet att öka kunskapen om regionen och dess forskning, säger Ylva Hultman, Business Development Manager Life Science på Stockholm Business Region Development.

Stockholm valdes ut som kongressplats i hård konkurrens med flera andra europeiska städer och kongressen förväntas att locka omkring 2300 delegater från hela världen till Kistamässan mellan den 4-6 april 2016. Delegaterna representerar såväl ledande forskare som life science-industrin.

- Den här typen av kongresser sätter Stockholm på kartan för forskare, företag och investerare från hela världen. Vi arbetar hårt med att göra staden attraktiv för den här typen av arrangemang, säger Karin Mäntymäki, Chef möten och kongresser på Stockholm Visitors Board.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull