2007-12-05 12:04Pressmeddelande

Stockholm bland de bästa metropolerna i Europa för blivande forskare

null

Gütersloh 4 december 2007. Centrum för Högskoleutvecklingen (CHE) i Tyskland har producerat en ”Ranking of Excellent European Graduate Programmes” (CHE-ExcellenceRanking) i ämnesområdena biologi, kemi, fysik och matematik. Rankningen ska förenkla sökandet efter ett passande universitet eller en passande högskola för ett master- eller doktorandprogram i Europa. I ett första urval identifierades, baserade på fyra indikatorer (antal publikationer, citeringar i relation till världsstandard, antal mest citerade forskare och deltaganden i Europeiska Unions Marie Curie-program) omkring 500 ämnesområden vid cirka 250 högskolor och universitet i 20 länder i Europa. De utvalda institutionerna kunde visa excellenta prestationer vid minst en av indikatorerna, och tilldelades därför en brons-, silver-, eller guldmedalj. Fakulteterna som belönades med en silver-, eller guldmedalj hör till toppgruppen. Med minst tre silvermedaljer kvalifieras man till Excellence-gruppen. Medan det räckte till minst en medalj per ämne för cirka 120 högskolor och universitet som därför kan räknas till toppgruppen, kvalifierades bara omkring 25 ur den respektive gruppen till Excellence-gruppen. Stockholms universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Excellencegruppen (Excellence Group) Av fem svenska universitet som uppnådde Excellencegruppen erövrade Stockholms universitet tre eller fler silvermedaljer i kemi, biologi och matematik. KTH fick guld- och silvermedaljer i kemi och matematik i indikatorerna ”publikationer”, ”citeringar” och ”Marie Curie-projekter”. Stockholms universitet och Karolinska Institutet utmärkte sig i biologi där de fick medaljer i alla kategorier. Karolinska Institutet fick tre guldmedaljer och en bronsmedalj; Stockholms universitet fick tre silvermedaljer och en bronsmedalj. Den matematiska institutionen vid Stockholms universitet uppnådde spetsgruppen, liksom den matematiska och den fysiska institutionen vid KTH. Utöver de kvantitativa storlekarna innehåller ExcellenceRankingen många nyttiga upplysningar, särskilt om master- och doktorandprogram, forskningsgrupper och forskningsfokus vid fakulteterna samt information om studentbostad och studieavgifter. Framöver ska ExcellenceRankingen utvidgas även till andra ämnesområden. Fakta CHE: Centrum för Högskoleutvecklingen (CHE) är en oberoende institution som arbetar för reformer i högskolesystemet. Den har sitt huvudkontor i Gütersloh och producerar varje år CHE-Högskolerankingen av tyska och utländska högskolor och universitet för blivande studenter. CHE-ExcellenceRankingen är den första rankningen som gör en jämförelse mellan de bästa forskningsinstitutionerna i Europa för kommande master- eller doktorandstudenter. Utvärderingarna publiceras kostnadsfritt på internet. För mer information om CHE-ExcellenceRankingen: www.che-excellence-ranking.eu För undersökningens resultat:www.excellence-ranking.org Experter i CHE e-mail: excellence@che-ranking.de Telefon: +49 5241 211 7971 För mer information om Stockholm Science City/Vetenskapsstaden: Charlotte Törsleff, Stockholm Science City Mobil: +46 708 383238 E-mail: charlotte.torsleff@ssci.se www.ssci.se Universiteten: www.ki.se www.kth.se www.su.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull