2006-02-01 14:32Pressmeddelande

Stockholm BioScience – nu en del av organisationen Vetenskapsstaden

Som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen inkorporeras Stockholm BioScience (SBS) i Vetenskapsstadens organisation fr o m den 1 februari 2006. SBS blir en underdivision inom Vetenskapsstadens organisation med verksamhetsfokus på frågor inom bioscience-området. Denna organisationsförändring innebär stora möjligheter vad gäller samtliga delar av Vetenskapsstadens strategi. SBS har genom samgåendet fått en stärkt ställning i form av en stark styrelse såväl som långsiktig finansiering. Verksamhetsansvarig för SBS blir Ola Björkman som rapporterar till VD för Vetenskapsstaden, Henrik Mickos.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull