2024-03-19 10:34Pressmeddelande

Stiftelsen Stockholm Science City har utsett Johan Christenson till ny styrelseordförande

Foto av Johan Christenson

Johan Christenson efterträder Cecilia Schelin Seidegård, som efter fem år avgår som styrelseordförande.

– Jag är mycket glad att Johan tar rollen som ordförande för Stockholm Science City. Med en gedigen erfarenhet och expertis inom life science-sektorn kommer Johan att spela en avgörande roll i att driva vårt arbete framåt, säger Ylva Williams, vd på Stockholm Science City.

Johan Christenson är partner på HealthCap och har tidigare arbetat på SEB Venture Capital. Han övervakar investeringar inom hälsovårdssektorn och stödjer tillväxten av flera företag inom området.

– Stockholm Science City kommer att vara en viktig kugge i processen att stärka vissa aspekter av den svenska life science-sektorn för att ytterligare lyfta nivån internationellt, säger Johan Christenson. 

Med sin medicinska bakgrund som läkare från Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset och en doktorsexamen inom grundläggande neurovetenskap är Johan Christenson djupt förankrad i den medicinska ochvetenskapliga världen. Han har en omfattande erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedelsföretag som AstraZeneca och Astra Pain Control såväl som mångårig styrelseerfarenhet i mindre och medelstora Life science bolag, både nationellt och internationellt, vilket ger honom en unik förståelse för både den akademiska och den kommersiella sidan av life science-industrin.

– Johans erfarenhet och insikter kommer att vara ovärderliga när det gäller att utveckla innovationsdistriktet Hagastaden och att stärka Stockholm-Uppsalas life science-kluster, säger Ylva Williams.

Mer om Stockholm Science City på www.ssci.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. We are an active and helpful expert organization that facilitate knowledge transfer and growth. We strengthen relations and increase collaborations between academia, industry and society to support the development of Stockholm as an attractive place for research and entrepreneurship. Our ambition is to create benefit for society and strengthen Stockholm’s competitiveness in the area of life sciences.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City