2009-06-26 11:46Pressmeddelande

SSCi:s projekt CIM har ingått nytt avtal med Micasa Fastigheter AB

For an English version, please see below.

Stockholm Science Citys projektorganisation för Centre for Indoor Environment har slutit avtal om 500 000 SEK med Micasa Fastigheter AB. Pengarna skall användas för att studera möjliga effekter på inomhusmiljön vid energieffektivisering av byggnader.

För ytterligare information:
Frida Nordström, Projektledare, 0703-962680

SSCi Centre for Indoor Environment closes deal with Micasa Fastigheter AB
The Stockholm Science City project organization for Centre for Indoor Environment, has closed a deal with Micasa Fastigheter AB. Centre for Indoor Environment gets an additional 500 000 SEK to study the effects of energy efficiency research on indoor environment.

For further information:
Frida Nordström, Project Manager Centre for Indoor Environment, mobile: +46 703 962680


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull