2007-03-29 14:32Pressmeddelande

Spännande arkitektförslag om Albano bedömda

Hur ska ett av Stockholms mest spännande områden – Albano – utvecklas? Idag offentliggjorde Akademiska Hus bedömningsgrupp att man valt att gå vidare med BSK Arkitekters och Christensen & Co arkitekters förslag i det parallella uppdrag som genomförts. Fyra arkitektkontor – BSK Arkitekter, Christensen & Co arkitekter, Gullichsen Vormala Arkitekter och KHR Rundquist arkitekter – har i det parallella uppdraget fått skapa en vision för ett framtida Albano inklusive Teknikhöjden. Albano, som till största delen består av före detta industrimark, ligger strategiskt mellan Stockholms universitet, Alba Nova och KTH och med en nära koppling till Norra Station och Karolinska Institutet. Albano utgör en central plats i Stockholms universitetsbälte. Akademiska Hus arbetar aktivt med Albanoområdet som utgör ett av Stockholms viktigaste utvecklingsområden för högre utbildning och forskning. En kommande bebyggelse på Albano kan omfatta 50 000-60 000 kvm ljus BTA för bl a matematiskt centrum, materialfysik och lärarutbildning. De fyra arkitektförslagen uppvisar sinsemellan helt olika gestaltningsidéer för ny bebyggelse och återskapande av en yttre grön miljö. Idag kom bedömningsgruppen med sitt utlåtande som innebär att två arkitektkontor, BSK Arkitekter och Christensen & Co arkitekter, vidareutvecklar sina förslag. - Förslagen belyser på ett spännande och allsidigt sätt områdets möjligheter. Det stora intresset från KTH och Stockholms universitet att etablera utbildning och forskning på Albano gör att Akademiska Hus omgående kommer att driva arbetet vidare med de utvalda arkitektkontoren, säger Thomas Norell, ordförande i bedömningsgruppen och vd för Akademiska Hus. Bedömningsgruppen för det parallella uppdraget har bestått av Thomas Norell (ordförande), vd för Akademiska Hus, Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet, Anders Flodström, rektor för KTH, Annica Carlsson, Equator Arkitektkontor, Klas Brunnberg, arkitektråd, Bengt Isling, arkitekt LAR/MSA och Lennart Karlsson, regiondirektör Akademiska Hus Stockholm. För vidare information vänligen kontakta: Thomas Norell, ordf. bedömningsgruppen och vd Akademiska Hus Tel: 070-634 57 58 E-post: thomas.norell@akademiskahus.se Hanna Janson, informationsansvarig Akademiska Hus Stockholm Tel: 070-641 75 05


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull