2009-06-02 11:49Pressmeddelande

Solna Stad nu delägare i Stiftelsen Vetenskapsstaden

FOR AN ENGLISH VERSION, PLEASE SEE BELOW.


I enlighet med tidigare beslut är nu Solna Stad formell delägare i Stifteslsen Vetenskapsstaden (Stockholm Science City Foundation). Stiftelsen bildades 1990 för att samordna utvecklingen av ett starkt forskningområde i Stockholm. För att se området, klicka här: http://www.ssci.se/en/About-us/Vetenskaps--stadens-historia/

"Att vi nu har Solna Stad som en aktiv partner är viktigt när vi utvecklar konceptet för vad som siktar mot att bli Skandinaviens nod för life science", konstaterar Charlotte Törsleff, Kommunikationschef vid stiftelsen. Noden för detta ligger i utvecklingsområdet king Norra station och sträcker sig över såväl Solnas som Stockholms kommun. Totalt handlar detta om ett område ungefär lika stort som Gamla Stan i Stockholm. Området har en väsentlig potential att bli noden för life science i Skandinavien.

Ytterligare information:
www.ssci.se

Kontakt:
Sune Reinhold, Solna stads stadsdirektör tel: 0705 843583
Charlotte Törsleff, Head of Communications and Business Development Stockholm Science City (Stiftelsen Vetenskapsstaden) 0708 383238
Tor Regberg, CEO Stockholm Science City Foundation

IN ENGLISH:

THE CITY OF SOLNA JOINS SSCi FOUNDAITON

Partnership

In accordance with a decision made earlier this year, the City of Solna now formally is a full partner of StockholmScience City Foundation (Stiftelsen Vetenskapsstaden). The Foundation is a partnership between society, academia and the business sector and was founded in 1990 to coordinate and facilitate the development of a strong research area. To see the area, please click here: http://www.ssci.se/en/About-us/Vetenskaps--stadens-historia/

"Having the City of Solna as an active partner is important when developing a concept for the future life science node of Scandinavia", states Charlotte Törlseff, Head of Communications at Stockholm Science City Foundation. The development area around Norra station is part of both the City of Stockholm and the City of Solna. In total, the area is about the size of the Old Town of Stockholm and holds an enormours potential of becoming a truly attractive node for life science in Scandinavia.

For further information:
www.ssci.se

Contact:

Sune Reinhold, Chief Director the City of Solna +46 705 843583
Charlotte Törsleff, Head of Communications and Business Development at Stockholm Science City Foundation +46 708 383238
Tor Regberg, CEO Stockholm Science City Foundation


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull