2009-09-08 11:28Pressmeddelande

Seminarium - The virtual pharmaceutical company

null

Stockholm Science City Foundation arrangerar en seminarieserie om fyra tillfällen under rubriken "The virtual pharmaceutical company" med representater från läkemedelsindustrin.

Några av rubrikerna är; utvärdering av affärsidé, affärsplanens betydelse, finansiering och processen fram till klinisk prövning.

Plats: Wenner-Gren Center, plan 24
Datum första tillfället: 10 september
Tid: 08.30 - 13.00

Nästa seminarium: 12 november 2009.

För registration och ytterligare information:

Seminarium


Kontakt:

Sofie Lindqvist mobile +46 708 74 87 80, e-mail Sofie Lindqvist.

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull