2018-12-17 07:00Pressmeddelande

Rapport om forskarvärldens roll i samhällsdebatten om genteknik

null

Stockholm Science City presenterar rapporten On gene technology and the role of the scientific community, om genteknikens framväxt och tillämpningar. Den är en reflektion kring forskarvärldens roll och engagemang i etikdiskussioner, policypåverkan och kunskapsspridning. Rapporten ger en bild av möjligheterna och utmaningarna med genteknologi.

Rapporten belyser bland annat vikten av universitetens tredje uppgift – att dela med sig och sprida ny kunskap.

– Forskare behöver delta i den allmänna debatten och dela med sig av forskningsrön på ett sätt som gör dem användbara för beslutsfattare. När det gäller genmodifierade grödor så har den publika debatten om grödor tidigt låst sig. Varken allmänhetens bild eller lagstiftningen inom EU grundar sig på den stora mängd forskningsresultat som finns idag, säger Andreas Namslauer, projektledare på Stockholm Science City.

Rapporten är delvis baserad på presentationer och diskussioner från konferensen Where is Life Science Heading in the Future: Genes, Technology and Society som Stockholm Science City arrangerade tillsammans med Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse på Engelsbergs Bruk i maj tidigare i år.

– Engelsbergskonferensen Where is Life Science Heading in the Future är årligt återkommande sedan 2016 och erbjuder en unik arena för forskare och beslutsfattare att få tid till samtal, säger Peter Elmlund, chef för Urban City Research på Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse.

Konferensen samlar företrädare för universitet, forskningsinstitutioner, näringsliv och intresseorganisationer för diskussion kring utvecklingen av biovetenskap – i år med fokus på genteknik. Målet är att förklara var forskningsfronten står idag och vart vi är på väg, samt hur detta påverkar vårt samhälle. En viktig aspekt är även att belysa hur forskarsamhället kan välja väg framåt utifrån tekniska möjligheter och medvetna etiska val.

Kontaktpersoner:

Andreas Namslauer, Stockholm Science City, 0705-33 77 86
Peter Elmlund, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, 08-788 50 50


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull