2008-01-21 12:22Pressmeddelande

Pressträff lansering av Tools of Science för företag inom life science

null

Hur möter Stockholm Science City de ökade behoven av outsourcing inom Life Science sektorn? Hur kan företagen effektivisera sin forskning och utveckling? Detta är några av frågorna som kommer att besvaras vid seminariet. Tools of Science är resultatet av ett initiativ från forskare inom akademin och det privata näringslivet och erbjuder information om tillgängliga resurser längs med hela värdekedjan. Kom och prova själv några av möjligheterna med Tools of Science! Möt Teresa Soop från Stockholm Science City som berättar om nyttan för företagen och VD Thomas Olin från iNovacia – ett spin-off företag från Biovitrum. Thomas kommer att ge sin syn på trenden inom outsourcing och berätta om deras arbete i en internationell miljö samt deras erfarenheter från att arbeta med såväl lokala, svenska bioteknikföretag som multinationella Pharmaföretag. iNovacia har kontor i Stockholm och nyttjar Tools of Science för att marknadsföra sitt erbjudande inom läkemedelsutveckling. Sedan januari 2008 har de även ett kontor i New Jersey, USA. Datum: 2008-01-24 Tid: kl. 08.00-9.00, frukost serveras från kl 07.45 Plats: Wenner-Gren Center, Sveav 166 24 tr (högra hissarna) Program: kl. 07.45 frukost serveras kl. 8.00 Teresa Soop, Stockholm Science City, om nyttan med Tools of Science för företag kl. 08.30 ca, VD Thomas Olin, iNovacia om hur de använder Tools of Science Det kommer att finnas tillfälle till frågestund efter seminariet.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull