2012-02-28 10:03Pressmeddelande

Politisk samstämmighet om Stockholm Life-satsningen

Under ett frukostseminarium, där bland andra Chris Heister (landshövding i Stockholms län), Sten Nordin (finansborgarråd i Stockholm), Torbjörn Rosdahl (finanslandstingsråd) samt Pehr Granfalk (kommunstyrelsens ordförande i Solna) deltog, uttalades ett massivt stöd för satsningen på att bygga upp ett life science-kluster mitt inne i Stockholm. Stockholm Life, den största kommersiella fastighetsexploateringen hitintills i Skandinavien, omfattar en halv miljon kvadratmeter och beräknas göra rum för 28 000 arbetsplatser.

­Ett levande kluster för framtidens life science byggs för närvarande mitt i Stockholm. Förutsättningarna är goda, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet ligger inom stenkast från varandra och möjligheterna till tvärvetenskaplig forskning inom life science är en viktig förutsättning för nya genombrott.

Klustret ligger i den nya innerstadsdelen Hagastaden, där ett modernt stadsboende kommer vävas in med Stockholm Life-klustrets akademiska, kommersiella och medicinska aktivitet. Hagastaden kommer att få sin generöst tilltagna del av parker, gallerior, caféer och restauranger. Närheten till Kungliga nationalstadsparken (Hagaparken) är en viktig ingrediens i konceptet för att göra klustret mer attraktivt. 

”I ljuset av Astra Zenecas nedläggning är detta en oerhört viktig satsning för Stockholmsregionen”, säger Ylva Williams, vd för Stockholm Science City Foundation. ”Det är en helt ny världsbild inom life science idag. Vi lever i en global världskonkurrens samtidigt som life science-bolagen förändrar sina forskningsstrategier. Med Stockholm Life kommer Stockholmsregionen och i förlängningen hela Sverige att ta en tätposition inom life science-industrin”. 

Under frukostmötet visade de deltagande politikerna en stor enighet om vikten att denna vision blir verklighet.

“Mycket av tillväxten inom Stockholmsregionen hänger på hur vi klarar oss i den internationella konkurrensen – och den är knivskarp. En av de tydligaste framgångsfaktorerna är tillgången till miljöer som präglas av en blandning av studenter, forskare, offentlig sektor och företag. Med Stockholm Life och spetssatsningen SciLifeLab har forskningen i vår region förutsättningar att bli världsledande inom flera områden”, säger landshövding Chris Heister.

”Med Karolinska Institutet, Karolinska sjukhuset och alla företag inom life science som etablerar sig i området, kommer Hagastaden att utgöra ett av världens främsta centrum för forskning och utveckling inom ett område som blir allt mer viktigt”, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

”Stockholm står inför nya utmaningar och framtidens patient kommer att ställa andra krav än dagens. Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete mellan Stockholms läns landsting, akademin och industrin. Hagastaden i direkt anslutning till Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Karolinska institutet kommer att vara en viktig plats att mötas på”, säger Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd.

Fastighetsutvecklarna har också anammat visionen om Stockholm Life och har varit mycket lyhörda för hyresgästernas speciella behov. Bland annat skräddarsyr man lokaler för life science-hyresgäster. Exempel på detta är så kallade shared facilities såsom gemensamma laboratorier och arbetsmiljöer. Fastighetsägarna har också gått samman i en fastighetsägarförening som gemensamt marknadsför Stockholm Life tillsammans med Stockholm Science City Foundation.

För ytterligare information kontakta:

Sten Wetterblad, vd Akademiska Hus Stockholm AB och ordförande Fastighetsägarföreningen Stockholm Life, 070-209 13 49

Ylva Williams, vd för Stockholm Science City Foundation, 070 -222 78 34


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull