2007-11-08 11:46Pressmeddelande

Peter Gudmundson ny rektor på KTH

null

Regeringen har idag utsett Peter Gudmundson till ny rektor vid KTH. Gudmundson är idag professor i materialmekanik på KTH. Han är också ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Gudmundson efterträder Anders Flodström som i våras utsågs till universitetskansler för Högskoleverket. Gudmundsons förordnande gäller från och med den 12 november 2007 till och med den 11 november 2013.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull