2011-09-21 10:13Pressmeddelande

Per Unckel avliden

Per Unckel, Stockholm Science City Foundations (SSCi) och Stiftelsen Flemingsberg Sciences styrelseordförande samt landshövding i Stockholms län, avled den 20:e september efter en tids sjukdom. Han blev 63 år.

Per Unckel utsågs till styrelseordförande i Stockholm Science City Foundation i mars 2009 och fick samma uppdrag när Stiftelsen Flemingsberg Science grundades januari 2011. Han blev landshövding i Stockholms län 2007 och hade många andra viktiga uppdrag.

"Han arbetade ända in i det sista som vår styrelseordförande och gjorde det med stort personligt engagemang.  Hans arbete var ovärderligt för vår stiftelses verksamhet. Våra tankar går till hans familj”, säger Ylva Williams, VD på SSCi.

”Per Unckels arbete främjade life science i hela Stockholmregionen. Det är med stor sorg vi inser att vi inte längre kommer att kunna räkna med hans styrka och kompetens”, säger Björn Varnestig, VD på Stiftelsen Flemingsberg Science.

I måndags utsågs Per Unckel till hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolan.

En kondoleansbok kommer att finnas i Länsstyrelsens foajé.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull