2007-05-07 11:37Pressmeddelande

Ökade EU medel för små och stora företag

Stockholm Science City informerar, tillsammans med sina samarbetspartners Uppsala Bio, Biotechvalley.nu och Sweden Bio, Life Science företag angående ökade EU-medel FP7. EUs nya ramprogram för perioden 2007-2013 (FP7), har en betydligt större budget är det tidigare programmet FP6 (totalt 50 miljarder €). Det tematiska området hälsa/Life Science prioriteras mycket högt och har tilldelats en budget på över 6 miljarder € för perioden. Som ett led i att stimulera medverkan från små och medelstora företag (SMF) och offentliga aktörer har man höjt finansieringsnivån för dessa från 50% till 75% avseende finansiering från EU. Informationsmöten om FP7 och dess möjligheter för små och medelstora företag inom life science genomförs i Uppsala 5 juni, Stockholm 11 juni och Strängnäs den 13 juni. Välkommen att delta i något av seminarierna!


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull