2011-09-16 11:12Pressmeddelande

Nytt verktyg för forskare och entreprenörer inom life science

null

Idag lanseras den europeiska webbportalen www.toolsofscience.eu med innehåll från bioregioner över hela Europa. På portalen finns information om de bästa faciliteterna och servicebolagen från regionerna. Dessutom finns nationella, regionala och internationella finansieringsmöjligheter för att stödja FoU-projekt inom life science samlade, liksom riktlinjer och länkar till samarbetsverktyg.   

Tools of Science är ett smidigt sätt att identifiera rätt partner för vetenskapliga samarbeten och tjänster. Det nätbaserade verktyget har idag information om 200 olika faciliteter och bolag och listan utökas kontinuerligt. Forskare och entreprenörer kan söka i databasen med hjälp av nyckelord eller kategorier såsom region, utvecklingsfas eller forskningsområde.

“Att nå milstolpar i utvecklingen av nya teknologier beror mycket på möjligheten att hitta rätt infrastruktur för både forskning och teknologiplattformar, som tillgodoser de krav som små- och medelstora life science-företag  ställer” säger Ylva Williams, VD på Stockholm Science City Foundation.

På webbportalen finns också riktlinjer och mallar för delning av core faciliteter samt information om finansieringsmöjligheter. “Guidelines to shared facilities” är resultatet av många års samlad erfarenhet inom de europeiska klustren och ger råd till akademiska grupper som vill sätta upp delade faciliteter. “Template for interregional collaboration” ger råd och information om olika aspekter av projektledning och partner match-making för forsknings- och utvecklingsprojekt.

Den europeiska portalen Tools of Science har utvecklats inom det EU-finansierade projektet ABC Europe. Inom ABC Europe samarbetar 13 erfarna och dynamiska life science-områden i Europa med stöd av CEBR, the Council of European Bioregions. Det övergripande målet för ABC Europe-projektet är att internationalisera små och medelstora life science-företag och att föra samman kluster runtom Europa.

“Genom våra gemensamma ansträngningar  kan klustren i Europa leverera riktigt bra service till sina företag”, säger Claire Skentelbery, nätverksledare på CEBR och generalsekreterare för European Biotechnology Network (EBN).

De bioregioner som är involverade i projektet är

    • Chamber of Commerce, Milano, Italie
    • One Nucleus, London-Cambridge, Storbritannien
    • Heidelberg Technology Park, Heidelberg, Tyskland
    • INNOVA, Debrecen, Unger
    • Medicen, Paris, Frankrike
    • Matimop, Tel Aviv, Israel
    • Alsace Biovalley, Alsace, Frankrike
    • Bioindustry Park Silvano Fumero, bioPmed innovation cluster, Torino, Italien
    • Barcelona Science Park, Barcelona, Spanien
    • BioWin, Vallonien, Belgien
    • Medicon Valley Alliance, Medicon Valley, Danmark-Sverige
    • BioM Biotech Cluster Development, München, Tyskland
    • Stockholm Science City, Stockholm, Sverige

För mer information, kontakta Claire Skentelbery (info@cebr.net) mobil + 32 (0)493 191810 eller Teresa Soop (teresa.soop@ssci.se), mobil +46 (0)734 38 38 77.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull