2006-12-21 15:24Pressmeddelande

Nytt huvudkontor

Den 23e februari flyttar Stockholm Science City in i nya lokaler på tolfte våningen i Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm. Det nya kontoret kommer att ligga mitt i området Vetenskapsstaden och ha utsikt över utvecklingen vid Norra Station och Albano. ”I våra nya representativa lokaler kommer vi ha möjlighet att ta emot delegationer och ge dem en visning av området och den utveckling som sker i detta kluster”, konstaterar Henrik Mickos, VD Stockholm Science City. Man kommer också att inhysa showroom med modeller och skisser över utvecklingsområdet för att tjäna uppdraget som samlad informationsnod för utvecklingsområdet.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull