2007-01-25 15:39Pressmeddelande

Nyanställning

Stockholm Science City växer och anställer Mina Mousaeian som ekonomiassistent med kontorsansvar. Organisationens nya säte fr o m 23 februari, Wenner-Gren Center, kommer inhysa showroom med modeller över utvecklingsområdet Karolinska/Norra Station och Albano. Detta kräver en serviceinriktad person att ta emot besökare samt samordna projektledarnas möten.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull