2009-03-16 12:02Pressmeddelande

Nya medlemmar i Stockholm Science City Foundations Vetenskapliga Råd

Stockholm Science City Foundations (SSCi) Vetenskapliga Råd får nya medlemmar när nu Sten Lindahl, FoUU-direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset går in som medlem samt KI tillsätter Juha Kere Professor, Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära samt Anna Wedell Professor, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi.

Vetenskapliga rådet bildades 2006, med medlemmar utvalda av respektive universitets rektor och Stockholms läns landsting. Rådet har både en rådgivande funktion, en förankrande roll gentemot universiteten och dess forskare, och en gemensam roll med SSCi utvecklingen av interdisciplinära projekt.

Sten Lindahl tjänstgjorde tidigare som FoUU-chef/biträdande sjukhusdirektör på Karolinska Sjukhuset där han anställdes redan 1990 som professor och överläkare inom anestesiologi och intensivmedicin. Han är idag även ordförande i FoUU (forskning, utveckling och utbildning) - gruppen på Karolinska Sjukhuset samt ledamot i Nobelförsamlingen.

Fakta rådet:

SSCi:s Vetenskapliga Råd består av följande medlemmar:

Juha Kere, Professor, Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet
Anna Wedell, Professor, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet
Stefan Ståhl, Dekan för Skolan för bioteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan
Jens Lagergren, Professor på Skolan för Datavetenskap och kommunikation, Kungliga Tekniska Högskolan
Stefan Nordlund, Dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten och
Studierektor för forskarutbildning, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet
Juni Palmgren, Professor i biostatistik, Matematisk statistik och försäkringsmatematik, Stockholms universitet
Gunilla Hedlin, Professor på Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset
Sten Lindahl, Professor, FoUU-direktör Karolinska Universitetssjukhuset

För ytterligare information kring rådet, kontakta:
Filippa Kull, Projektledare
Mobil: 0708-684892
E-post: filippa.kull@ssci.se
Läs mer på: http://www.ssci.se/sv/Bioscience/En-interdisciplinar-grundsten/


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull