2006-05-22 14:46Pressmeddelande

Nya Karolinska Universitetssjukhuset

null

Under helgen passerade bygget av ett nytt universitetssjukhus – med slutdatum 2013 – ytterligare en viktig milstolpe i och med öppnandet av en utställning över fem förslag som ingår i designtävlingen. Sjukhusdirektören Cecilia Seidegård och sjukvårdslandstingsrådet Dag Larsson var båda entusiastiska och poängterade att det nya Karolinska Sjukhuset i Solna kommer att bli mindre och mer specialiserat än vad det är idag. Genom att samla högspecialiserad vård och resursintensiv forskning i Karolinska Solna etableras förutsättningarna för att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt forskningssjukhus. Utställning: Klarabergsviadukten 63, 2 tr Öppettider: Onsdag – fredag 9-6, lördagar 10-14. Projektledare för Karolinska University Hospital’s in-house process är Gunnar Öhlén. Har du frågor, vänligen kontakta: sookia.karlsson-hansson@karolinska.se.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull