2007-10-10 11:00Pressmeddelande

Nya Karolinska sjukhuset ökar utvecklingstempot med ökade resurser

null

Nya Karolinska får extra miljoner för att påskynda utvecklingen av nya sjukhuset Landstingsfullmäktige beslutade på tisdagen att skjuta till 60 miljoner kronor för att tidigarelägga utvecklingen av Karolinska universitetssjukhuset. - Vi vill hålla tempo och vara klara till inflyttning våren 2015-2017, säger Chris Heister (m), finanslandstingsråd. Källa: DN 071010 Ytterligare information om utvecklingen av Nya Karolinska och området kring Norra Station finns samlat på http://www.stockholmsciencecity.com/en/AlbanoNorth-Station/North-Station/New-Karolinska-Solna/ Frågor: Tomas Philipp, Kommunikationsansvarig, NKS tel: 070 887 75 15 David Jönsson, Stockholm Science City tel: 08 522 110 40, mobil 070 422 72 74


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull