2007-02-21 12:47Pressmeddelande

Ny superdator ger unika möjligheter för svensk hjärnforskning

null

Omkring 127 miljoner människor i Europa är drabbade av någon form av sjukdom eller skada i hjärnan. Med det långsiktiga målet att förbättra diagnostik och hitta nya behandlingsformar har Stockholm Brain Institute (SBI) och IBM påbörjat ett samarbete som innebär att svenska hjärnforskare får tillgång till en unik superdator. Datorsystemet, kallat Blue Gene, är det första i sitt slag i Norden och kommer att placeras på Parallelldatorcentrum vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Den gemensamma satsningen värderas till ca 20 miljoner kronor. Denna enorma datorkapacitet i kombination med en högupplösnings PET kamera är unik i världen. Lägg där till närheten till patienter och klinisk verksamhet. Detta skapar helt nya förutsättningar för hjärnforskning både ur svenskt och internationellt perspektiv, säger Hans Forssberg föreståndare för SBI. SBI är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms Universitet för att främja spjutspetsforskning kring hjärnans kognitiva funktioner, såsom minne och lärande, emotioner och agerande. Dessa forskningsområden angrips utifrån tre perspektiv: utveckling och åldrande, könsskillnader samt hjärnsjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom, schizofreni och ADHD. Viktiga verktyg för denna forskning är högpresterande beräkningsresurser för simulering och bildanalys. SBI ska också i samverkan med industrin driva utveckling av innovationsprojekt som berör läkemedel, avancerad datorteknologi, minnesforskning, medicinsk bildbearbetning och rehabiliteringsprogram för hjärnskadade. Blue Genes uppgift blir att tillföra extrem datorkraft och därmed hjälpa forskarna till fördjupad förståelse av hjärnans funktioner för att kunna förbättra diagnostiken och behandlingen av sjukdomar i nervsystem och hjärna. Blue Gene har etablerat sig som den ledande superdator arkitekturen i världen och passar SBIs behov väl, säger Ajay Royyuru, chef för IBM Computational Biology Center, IBM Research. Dessutom etablerar vi två nya forskningstjänster, en på IBM Research utanför New York och en på SBI i Stockholm. Dessa forskare ska utveckla nya algoritmer och metoder för att bättre utnyttja Blue Genes kapacitet, fortsätter han. I samarbetet kring Blue Gene ingår Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan samt AstraZeneca och OECD-organet International Neuroinformatics Coordination Facilitiy (INCF) För mer information, kontakta: Hans Forssberg, prorektor KI och föreståndare för SBI Tel: 0708-730 830 E-post: hans.forssberg.@ki.se Tommy Auoja, IBM-ansvarig för samarbetet med IBM och KI. Tel: 070 793 1704 E-post: tommy.auoja@se.ibm.com Gert Svensson, chef för Parallelldatorcentrum på KTH Tel: 08 790 78 84 E-post: gert@pdc.kth.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull