2006-01-24 09:25Pressmeddelande

Ny strategisk inriktning för Vetenskapsstaden

Vetenskapsstaden har ny strategisk inriktning med siktet högt inställt vilket framgår av de övergripande målen. Dessa är att medverka till skapandet av 5000 nya arbetstillfällen inom området Vetenskapsstaden fram till år 2012, medverka till att göra området till ett erkänt internationellt centra för ledande forskning och näringsliv samt samhälle i samverkan samt attrahera en eller flera företag med fler än 200 anställda till området. Organisationens strategi består av fyra delar: 1. Samordning: Att verka som samordnande informationsnod för akademi – näringsliv – samhälle 2. Klusterbildning: Att verka som en naturlig plattform för konkreta interdisciplinära gemensamma projekt. 3. Näringsliv: Att aktivt verka för näringslivsetablering i Vetenskapsstadsområdet. 4. Marknadsföring: Att marknadsföra Vetenskapsstadens område med; sin excellens inom forskning, sin kritiska massa och bredd samt sitt unika geografiska läge. Ett kunskapscentra i världsklass.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull