2013-10-15 08:00Pressmeddelande

Ny rapport visar både positiv och negativ utveckling inom Stockholm-Uppsalas life science-sektor

AstraZenecas neddragningar har påverkat life science sektorn i Stockholm-Uppsalaregionen, visar en ny rapport i dag. Men trots att det totala antalet anställda i industrisektorn minskat med 4,2% 2010-2011 visar rapporten en positiv utveckling för de mindre bolagen. Med pågående satsningar på forskningsinfrastruktur och samarbeten behåller regionen sin starka position som ett ledande life science kluster och en färsk undersökning bland beslutsfattare visar stark tilltro till området.

Stockholm-Uppsala, 15 oktober 2013: En ny rapport publicerad i dag i anslutning till konferensen Nordic Life Science Days visar att trots AstraZenecas nedläggning behåller regionen sin ledande position inom life science. Rapporten som gjorts av Stockholm-Uppsala Life Science i samarbete med Uppsala BIO och Stockholm Science City visar att totalt minskar antalet företag, antal anställda och omsättning från föregående år. Dock är utvecklingen positiv inom vissa branschsegment.

- Det är glädjande att se en tydlig positiv utveckling hos företagen med 11-50 anställda. Hos dessa företag finns en stor tillväxtpotential och de är mycket viktiga för Sveriges life science sektor, säger Ylva Williams, VD för Stockholm Science City.

Medan regionens läkemedelssektor uppvisar en negativ utveckling uppvisas en viss expansion bland företag inom produktion där bl a Uppsalabaserade Kemwell och Cepheid i Solna utökat sin verksamhet. Även relativt unga företag som arbetar med biotekniska verktyg och proteinforskning, såsom Atlas Antibodies i Stockholm och Olink i Uppsala, uppvisar tillväxt.

Att Uppsala har en stark position inom bl a bioteknik och proteinforskning återspeglas i siffrorna. Stockholms län som helhet visar en kontinuerlig nedgång från 2009 till 2011 men i Uppsala syns bara marginella förändringar i antal anställda.

­–Att vi förmår bibehålla en kritisk massa av kompetens är glädjande, då detta är en förutsättning för att åstadkomma resultat inom akademi och industri – antigen det är goda eller dåliga tider, säger Camilla Huse Bondesson, affärsutvecklingschef vid Uppsala BIO.

Rapporten visar även att de investeringar man gjort på forskning, infrastruktur och samarbeten ger positiva resultat.  Såväl det nationella forskningscentret SciLifeLab med anläggningar både i Stockholm och Uppsala som innovationsslussar vid sjukhusen, universitetens innovationskontor, satsningar på infrastruktur för life science i Hagastaden samt BIO-X®-programmet och AIMday® är exempel på lyckade satsningar som stärker Stockholm-Uppsalaregionens profil inom life science.

I samband med rapporten har en undersökning om attityden gentemot Uppsala-Stockholms life science-bransch genomförts. Resultaten visar en stark tilltro till regionen och 80 % av de tillfrågade är positiva till regionens framtid. Forskningens kvalitet och antal kvalificerade forskare framhålls som dess främsta tillgångar.

Rapporten finns att ladda ned på http://suls.se/static/uploads/2013/10/Stockholm-Uppsala-Life-Science-Facts-and-Figures-2013_2011-data.pdfOm Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull