2019-01-17 07:00Pressmeddelande

Ny ordförande och representant från Region Stockholm till Stockholm Science Citys styrelse

null

Den 1 januari, 2019 tillträdde Cecilia Schelin Seidegård som ny styrelseordförande för stiftelsen Stockholm Science City. Daniel Forslund tillträdde som ny styrelserepresentant från Region Stockholm.

Cecilia Schelin Seidegård har en bakgrund som biokemist inom läkemedelsindustrin och har varit styrelseordförande på KTH och sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset. Vid årsskiftet lämnade Cecilia sitt uppdrag som landshövding i Gotlands län. I rollen som styrelseordförande efterträder hon Stefan Nordlund som varit tillförordnad styrelseordförande för stiftelsen sedan ordinarie styrelseordförande, Björn O. Nilsson lämnade 1 juni, 2018.

- Stiftelsen Stockholm Science City är en spännande och viktig aktör för utvecklingen av Stockholm som universitetshuvudstad. Det är min förhoppning att jag genom rollen som ordförande för stiftelsen får möjlighet att bidra till att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft inom life science, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Daniel Forslund, ordförande i Innovations- och utvecklingsutskottet, Region Stockholm efterträder Anne Rundquist som en av två representanter från Region Stockholm i Stockholm Science Citys styrelse.

- Stockholm är en stark innovationsregion, och stiftelsens arbete betyder mycket för att samarbetet mellan hälso- och sjukvårdssektorn, akademin och industrin ska vara smidigt. När landstinget nu blir Region Stockholm hoppas jag kunna bidra till att göra samarbetet än mer konkret och öppna upp våra verksamheter för att stimulera forskning, innovation och tillväxt, säger Daniel Forslund.

Stockholm Science City är en expertorganisation som arbetar för att stärka relationer och öka samverkan mellan universitet, hälso- och sjukvård, företag och samhälle. Syftet är att stödja Stockholms utveckling som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande.

- Att få Cecilia Schelin Seidegård som ordförande och Daniel Forslund som representant i styrelsen är ett mycket värdefullt tillskott och jag ser fram emot att med hjälp av deras expertis ta stiftelsens arbete inom samverkan mellan universitet, företag och hälso- och sjukvårsaktörer till nästa nivå, säger Ylva Williams, VD för Stockholm Science City.


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull