2009-06-25 11:54Pressmeddelande

Ny KTH representant i SSCi:s vetenskapliga råd

For an English version, please see below.

Professor Sophia Hober ersätter Stefan Stål som KTH representant i Stockholm Science Citys Vetenskapliga Råd. Sophia Hober arbetar vid Skolan för Bioteknologi vid KTH och är även verksam vid Svenska Human Protein Atlas (HPR).  Mer om Sophia Hober  (på engelska).

Mer information om SSCi:s vetenskapliga råd.

In English:

Professor Sophia Hober replaces KTH representative Stefan Stål at Stockholm Science City scientific council.

About Professor Sophia Hober:

Professor Sophia Hober is active at the School of Biotechnology, Department of Proteomics at KTH. The focus of her research group is to develop predictable and robust systems for protein production, purification and detection. She is also Director of Protein Science within the Swedish Human Protein Atlas (HPR) program. More about Sophia Hober.

Read more about SSCi Scientific Council.

For further information:
Filippa Kull Project Manager SSCi, mobile: +46 708 68 48 92


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull