2019-11-07 07:00Pressmeddelande

Ny fakta om Stockholm som universitetsstad

null

Stockholm står sig väl som universitetsstad i jämförelse med sex andra städer i Europa; Amsterdam, Berlin, Köpenhamn, London, Paris och Zürich. Detta framgår av rapporten Storstadsuniversitet och universitetsstäder – en jämförande studie av sju europeiska städer som Stockholm Science City släpper idag.

Rapporten visar att Stockholm står sig väl i jämförelsen vad gäller forskningsintensitet, i synnerhet forsknings- och utvecklingsverksamhet inom privat sektor och har konkurrenskraftig akademisk forskning med stort genomslag. 

-Ett av våra universitet har flera forskare som tillhör världens mest välciterade. Ett annat utmärker sig genom starka kopplingar till näringslivet i sin forskning. Dessutom har Stockholm störst andel anställda i kunskapsintensiva företag i jämförelsen och ligger högst när det gäller patentansökningar till European Patent Office, säger Ylva Williams, VD på Stockholm Science City.

I Stockholm, likväl som i Amsterdam, Köpenhamn och Zürich är den upplevda livstillfredställelsen hög. Utmärkande för Stockholm är också hög säkerhet och hög grad av jämställdhet.

Rapporten visar även på utmaningar för Stockholm som universitetsstad, till exempel att Stockholms lärosäten faller mindre bra ut i jämförelsen vad gäller samlat anslag från EU:s forskningsfinansieringsprogram Horizon 2020. Dessutom är Stockholm – trots att vi är bäst i klassen på europeiska patentansökningar – mindre framgångsrika på att få ut innovationer på marknaden. När det gäller bilden av Stockholm som universitetshuvudstad har universiteten en relativt undanskymd roll i marknadsföringen av Stockholm jämfört med övriga sex städer. 

-Syftet med att ta fram rapporten är att ha ett underlag som kan bidra med fakta och data så vi vet hur vi ska rikta våra insatser för att gemensamt bidra till att Stockholm ska vara en attraktiv miljö som attraherar studenter, forskare, företag och investeringar, fortsätter Ylva Williams.

Rapporten samt dokumentet Korta fakta ur rapporten med en kartgrafik som illustrerar de olika städernas styrkeområden finns att ladda ner nedan.

Mer om rapporten
Rapporten Storstadsuniversitet och universitetsstäder – en jämförande studie av sju europeiska städer har tagits fram på uppdrag av stiftelsen Stockholm Science City.

Syftet med rapporten är att belysa Stockholm som universitetsstad genom jämförelser med sex andra europeiska storstäder: Amsterdam, Berlin, Köpenhamn, London, Paris och Zürich. Rapporten fokuserar på jämförelser av forskningsverksamhet vid och omkring lärosäten, men också på faktorer kring storstaden som levnadsmiljö och som lokalekonomi.

Underlag till jämförelser har hämtats från offentligt publicerade data (från t ex Eurostat, OECD och privata aktörer) som varit möjliga att bryta ned till stads- eller lärosätesnivå.

Kontakt
För frågor kontakta Filippa Kull, affärsutvecklingschef Stockholm Science City
filippa.kull@ssci.se, 0708-684 892


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull