2007-04-19 15:56Pressmeddelande

Norra Station – Stockholms fäste för forskning, boende och näringsliv

null

En viktig milstolpe avseende Stockholms största utvecklingsområde har passerats i och med beslutet i Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden angående Norra Stationsområdet. Två viktiga beslut tagna idag i Stadshuset bereder väg för vidare utveckling av Norra Station och etablerandet av ett Life Science kluster i nära anslutning till Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet. Vänligen ta del av bifogat beslut samt skissbild. För ytterligare information kontakta: Ola Björkman +46 702 45 74 97.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull