2016-09-12 13:07Pressmeddelande

Nordic Life Science Days 2016

Nordic Life Science Days är en utmärkt möjlighet för dig att ge dina läsare en aktuell bild av några av de mest angelägna medicinska tillstånden och hur utvecklingen framåt ser ut när det gäller preventiva åtgärder och behandlingar. Digitaliseringens effekter på branschen och hälso- och sjukvården behandlas också.

Den 14-15 september bjuder vi in till Norra Europas största partneringevent inom life science med ett gediget konferensprogram med en lång rad internationella experter som talare. Ur vetenskaplig och medicinsk synvinkel är följande sessioner de mest relevant:

  • Programmets tre onkologi sessioner som fokuserar på digitalisering inom cancer, tidig diagnostik respektive möjligheterna med immunoterapi.
  • I sessionen om Alzheimer presenteras bl.a. vad som ligger i utvecklingsfronten när det gäller ny diagnostik, förebyggande insatser och behandlingar.
  • I en session diskuteras medicinska diagnoser hos kvinnor, såsom havandeskapsförgiftning och endometrios som hittills saknar behandling. Flera svenska företag har utvecklingsprojekt med målet att kunna behandla dessa tillstånd på gång och de är på scenen. Frågan om varför detta område inte prioriteras mer väcks också.

Konferensprogrammet bjuder också bl.a. på:

  • What’s hot in the eyes of international investors? med Mike Ward från Scrip som moderator. Sessionen omfattar 8 st korta pitchar från internationella investerare som berättar om vad de söker i nya investeringar följt av en paneldiskussion med investerare som representerar allt från tidig finansiering till institutionella investerare.
  • Creative partnering som handlar om vad som krävs av både det lilla, innovative företag och av big pharma för att nå win-win resultat i partneringprocessen.
  • I sessionen Why investing in early stage companies and innovative technologies? diskuteras olika sätt för tidiga bolag att hitta finansiering inklusive det som kallas venture philantropy, dvs. privata donationer till utveckling av nya produkter
  • En av de tre workshops som anordnas heter Are IPOs still an attractive alternative for capitalizing your life science company? Nasdaq och andra, internationella experter för den dialog kring för- och nackdelar med att gå till börsen.

Inte mindre än 80 svenska företag presenterar sina idéer under konferensens Company presentations. Lista kan laddas ner här

Konferensen med anföranden av USA:s ambassadör i Sverige, Azita Raji och Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för life science.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull