2014-09-01 09:00Pressmeddelande

MSD flyttar till Hagastaden våren 2015

null

Efter nästan 25 år i Sollentuna flyttar MSD till Hagastaden för att bli en del av den storsatsning som nu görs inom life science. Bakom satsningen står Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting. Visionen är ett inter­nationellt konkurrenskraftigt kluster kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans.

”För MSD i Sverige är det viktigt att vara med i utvecklingen av det nya klustret så tidigt som möjligt och därigenom få tillgång till den dynamik och kompetens som nu samlas på ett geografiskt begränsat område.” säger Jacob Tellgren, VD för MSD i Sverige.

Företagets nya lokaler i en av Atrium Ljungbergs fastigheter på Gävlegatan 22 utformas som ett aktivitetsbaserat kontor som bjuder in till samarbete. ”Det är uppenbart att samarbete blir allt viktigare och därför ska allt vi gör som företag, vår forskning och alla våra aktiviteter, genomsyras av att vi bjuder in till samarbete.” fortsätter Jacob Tellgren. ”Med flytten vill vi förstärka budskapet att vi menar allvar med vår vilja till samarbete och att i det utnyttja företagets hela potential. Inte minst vill vi bli bättre på att vara en länk till andra delar av MSD (Merck & Co) när så behövs.”

”Att MSD flyttar till Stockholm Life i Hagastaden är en viktig bekräftelse på att det är en dynamisk och kreativ miljö som skapas kring Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet och SciLifeLab” säger Ylva Williams, VD för Stockholm Science City.I en framtida hälso- och sjukvård kommer erfarenheter från varje enskild patient att användas för att optimera vården och förebygga ohälsa. Här har Sverige mycket goda förutsättningar för att bli världsledande med en högkvalitativ hälso- och sjukvård, en god IT-mognad och lång erfarenhet av att arbeta med olika register. Life science-klustret i Hagastaden kan här tjäna som en katalysator där vi med en målmedveten satsning kan bli mycket bättre på att i förväg avgöra vilken behandling som är den bästa och mest kostnadseffektiva för den enskilde. Det är ett viktigt skäl till att MSD är först bland de globala läkemedelsföretagen med att flytta hela sin svenska verksamhet till Hagastaden.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulf Janzon, Policy- och kommunikationsdirektör  
Jacob Tellgren, VD


Om MSD

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.  www.msd.se

Om Hagastaden

Hagastaden växer fram i både Stockholm och Solna och integreras med Karolinska Institutet och det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, som öppnar 2016. Hagastaden ska bli ett av världens främsta områden för life science, ett samlingsbegrepp för vetenskaper som syftar till att förbättra liv och hälsa. Universitet, forskning och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för forskning, utveckling och högspecialiserad vård.  www.hagastaden.se

Om Stockholm Science City Foundation och Stockholm Life

Stiftelsen Stockholm Science City arbetar på uppdrag av de fyra ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting och näringslivet.

Stockholm Science City arbetar med utvecklingen av Stockholm Life – ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm. Målet är att skapa en vetenskapsstad – med en blandning av akademi, industri, sjukvård, boendeområden, kultur, service och rekreation – och en miljö i världsklass för life science.  www.ssci.se

Om Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag vars arbete handlar om att få platser att växa och utvecklas. Bolaget är en betydande aktör i Hagastaden där man äger och förvaltar totalt drygt 86 000 kvm uthyrbar yta. Fastigheterna är äldre industrifastigheter från 1930-talet, som är om- och tillbyggda till moderna kontorslokaler med bevarad industriprägel. Bolaget har ytterligare utvecklingsmöjligheter i området genom en markreservation på cirka 36 000 kvm invid Solnavägen som man tilldelades under 2012. Sickla i Nacka, Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är andra exempel på hur bolagets medarbetare, tillsammans med omvärlden, skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning. www.atriumljungberg.seOm Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull