2018-03-26 10:12Pressmeddelande

#MinaKvarter, en fototävling för ökad mångfald inom högre utbildning

null

Stockholm Science City och Kista Science City arrangerar under våren 2018 en fototävling på Instagram för att lyfta fram den talang, nyfikenhet och kreativitet som finns i bostadsområden med stor potential att bidra till Sveriges framtid. Ett initiativ för att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning. Under 2018 är tävlingen öppen för boende i Järvaområdet i Stockholm, det vill säga stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby.

Efterfrågan på personer med högre utbildning stiger och för att öka Sveriges konkurrenskraft är det viktigt att tillvarata alla talanger. Samtidigt är det idag dubbelt så vanligt att ungdomar med högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar enbart har gymnasieutbildning. Eftersom utbildningsnivån i flera av Sveriges områden är betydligt lägre än i landet som helhet finns här en stor potential för att öka Sveriges konkurrenskraft och få den mångfald som finns i samhället att återspeglas inom högre utbildning.

"Mångfald och gränsöverskridande samarbeten blir allt viktigare för utveckling av ny kunskap och nya lösningar som kommer samhälle och individer till del." - Johan Gómez de la Torre, Stockholm Science City

Temat för tävlingen är Kreativitet och Nyfikenhet och genomförs på Instagram där tävlingsbidragen taggas med #MinaKvarter2018. Genom valet av tema vill vi få deltagarna att avbilda sin omgivning på ett utforskande och lekfullt sätt. Målet är att avdramatisera och öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer. Samtidigt bidrar #MinaKvarter till att nyansera och utmana bilden av Järvaområdet.

Vinnare kommer att utses av en jury och presenteras under Järvaveckan 2018. Utvalda tävlingsbidrag kommer löpande att publiceras på Instagramkontot @MinaKvarter och i på plats under Järvaveckan. 

Andra som är med och bidrar är Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska HögskolanKarolinska InstitutetThe Global Village, My Dream NowCanonFryshuset Husby och Vinnova.

Läs mer om #MinaKvarter på https://www.minakvarter.info

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Gómez de la Torre, Stockholm Science City 
E-post:  johan.gomezdelatorre@ssci.se
Telefon: 0706 17 83 20

Naod Abera, Kista Science City 
E-post:  naod.abera@kista.com 
Telefon: 0769 45 02 99


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull