2019-03-19 07:00Pressmeddelande

#MinaKvarter, en fototävling för breddad rekrytering till högre studier

null

Stockholm Science City med partners arrangerar under våren 2019 fototävlingen #MinaKvarter på Instagram. Målet är att lyfta fram den talang, nyfikenhet och kreativitet som finns i bostadsområden med stor potential att bidra till Sveriges framtid. Initiativet syftar till att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning. Under 2019 är tävlingen öppen för boende i Järvaområdet i Stockholm, det vill säga Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby.

-Det här initiativet behövs, det märker vi inte minst på den fina respons vi får från elever, pedagoger och föräldrar. #MinaKvarter är ett sätt att överbrygga avståndet mellan högre utbildning och nästa generations studenter, säger Ylva Williams, vd för Stockholm Science City Foundation.

Efterfrågan på personer med högre utbildning ökar och för att höja Sveriges konkurrenskraft är det viktigt att tillvarata alla talanger. Samtidigt är det idag dubbelt så vanligt att ungdomar med högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar enbart har gymnasieutbildning. Eftersom utbildningsnivån i flera av Sveriges områden är betydligt lägre än i landet som helhet finns här en stor potential för att öka Sveriges konkurrenskraft och få den mångfald som finns i samhället att återspeglas inom högre utbildning.

-Min förhoppning är att #MinaKvarter ska bidra till att påverka unga och sänka trösklarna för att söka till en universitetsutbildning. En jämlik utbildning där alla har samma möjligheter är avgörande för att vi ska ha ett fortsatt starkt kunskapssamhälle där vi gemensamt fokuserar på de globala målen, säger Johan Lundberg, projektledare på Vetenskapens Hus.

Teman för årets tävling är Jämlikhet, Mångfald, Klimat och Miljö och genomförs på Instagram där tävlingsbidragen taggas med #MinaKvarter2019. Målet är att avdramatisera och öka intresset för vetenskap hos ungdomar och samtidigt att nyansera och utmana bilden av Järvaområdet.

Vinnare kommer att utses av en jury och presenteras under Järvaveckan 2019. Utvalda tävlingsbidrag kommer löpande att publiceras på Instagramkontot @MinaKvarter och under Järvaveckan.

Bakom initiativet står Stockholm Science CityKista Science CityKarolinska InstitutetKTH och Stockholms universitet tillsammans med Vetenskapens HusMy Dream NowThe Global VillageTechTenstaFryshuset Husby och Canon.

Läs mer om #MinaKvarter på www.minakvarter.info.

Kontaktperson:
Anna Frejd, Stockholm Science City
E-post: anna.frejd@ssci.se
Telefon: 0705-39 00 79


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull