2008-10-23 15:02Pressmeddelande

Life Science satsningen i Vetenskapsstaden får stöd i regeringens forskningsproposition

Regeringen presenterar idag sin forskningsproposition vari framgår att det life science projekt som Stockholm Science Citys vetenskapliga råd initierat nu får starkt stöd.

I forskningspropositionen kommenterar regeringen positivt projektet SciLife Lab - ett nationellt life science centrum - som initierats i Stockholm Science Citys vetenskapliga råd. Vetenskapliga rådet består av höga forskningsföreträdare från universitet och landsting. Projektet har efter hand drivits vidare av Landshövdingen och universitetens rektorer. I forskningspropositionen framgår att 2 miljoner kronor skall läggas till utredning av ett sådant nationellt centrum.

Vidare framgår i forskningspropositionen (s. 74) att regeringen menar att satsningen har potential att bli en internationellt sett mycket stark forskningsmiljö. Man vill stödja SciLife Lab dels ur nationell synpunkt men särskilt med tanke på att samarbetet kring projektet äger rum mellan de tre främsta forskningsuniversiteten.

"Vi tycker det är glädjande att regeringen ser positivt på de tre universitetens samverkande insatser", konstaterar Henrik Mickos VD Stockholm Science City.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Mickos VD, mobil: +46709-352371.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull