2014-06-11 13:15Pressmeddelande

Life science i Sverige på världens största branschmässa

För att positionera svensk life science som globalt ledande åker i juni en delegation från Stockholm-Uppsala Life Science till konferensen BIO International Convention i San Diego. Uppsalas landshövding Peter Egardt leder delegationen för att understryka satsningens betydelse.

– Vi vill placera Sverige och främst Stockholm-Uppsala på världskartan för life science. Vår förhoppning är att vi genom vår medverkan på BIO ska öka medvetenheten om Sverige och Stockholm-Uppsala som världsledande inom värdebaserad hälsovård. Dessutom att vi ligger i den absoluta framkanten när det gäller användning av patientregister och biobanker, berättar Ywonne Bölja, Marketing Director vid Stockholm-Uppsala Life Science. Delegationen kommer under besöket träffa ledande företrädare för UCSD, University of California San Diego, The Scripps Research Institute , Connect, Biocom och SACC, Svenska Handelskammaren i San Diego. Dessutom kommer ledamöter från delegationen delta vid en rad seminarier.

Superinvesterare leder seminarier

Till Stockholm-Uppsala Life Sciences seminarium i BIO’s officiella program som har titeln ”Patient Registries as a Driver of Value-Based Healthcare – the Swedish Experience” har vi lyckats engagera Steven Burrill som moderator. Steven Burrill som är en amerikansksuperinvesterare med ett kapital på 1,5 miljarder dollar, som satsar i life science-sektorn och som redan fått upp ögonen för svensk life science. De svenska talarna på seminariet är Stefan Larsson från Boston Consulting Group, Tobias Sjöblom, Uppsala universitet och Sofia Ernestam, Karolinska Institutet.

I samarbete med den betydande klusterorganisationen OneNucleus (London/Cambridge), anordnar vi från Stockholm-Uppsala Life science även ett frukostseminarium med deltagare från Sverige, England och USA på temat ”Valuebased Health Care”. Även detta seminarium, som anordnas för tredje året i rad, leds av Steven Burrill.

Många åtaganden

– Vi tar ett stort ansvar för att visa upp Sverige på världens största BIO-mässa, och har många åtaganden under konferensen, berättar Ywonne Bölja. Vi deltar bland annat i ”International Cancer Cluster Show Case” där svensk cancerforskning och företag visas upp. Dessutom deltar vi i en workshop om biomarkörer tillsammans med organisationer från fem andra Europeiska kluster som alla är medlemmar i CEBR, Council of European Bioregions.– Under BIO International Convention 2014 vill vi också skapa kontakter och samarbeten med andra klusterorganisationer, företag och deltagare, avslutar Erik Forsberg, VD vid Uppsala BIO och en av medlemmarna i delegationen som reser till San Diego i sommar.

Läs mer om BIO International Convention här.

Kontakt

För mer information kontakta: 
Ywonne Bölja, Stockholm-Uppsala Life Science 070-555 90 33, ywonne.bolja@suls.se

Erik Forsberg, Uppsala BIO 070-350 41 43

Fakta Stockholm-Uppsala Life Science och Uppsala BIO

Stockholm-Uppsala Life Science är Uppsala BIO’s internationella verksamhet med uppdraget att göra regionens samarbetsmöjligheter, investeringar och möjligheter till affärsetablering bättre kända för den globala life science-världen. suls.se

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

Uppsala BIO är STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) verksamhet för life science. Verksamheten formuleras av life science-industrin, universitet, sjukvård och samhälle som också finansierar den tillsammans med VINNOVA. www.uppsalabio.com


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull