2008-05-30 12:12Pressmeddelande

Lars Leijonborg pekar på tre nyckelområden för gynnsammare läge för forskningsföretagen

 

I ett anförande vid Sweden Bios årsmöte torsdagen den 29 maj konstaterade Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg att skattereduktioner för forskningsföretag, vilket föreslagits av Sweden Bio, blir för dyrt. "Vi måste titta på det hela ur ett större perspektiv", menar ministern.


Han pekar på tre nyckelområden där regeringen vill stimulera konkurrenskraften hos svenska företag, förslag som troligen kommer att finnas i höstens forskningsbudget.

Bland dessa förslag finns att slopa moms för högre utbildning och öka de statliga bidragen till forskningen. Han föreslår också bättre skattevillkor för dem som vill donera pengar till forskning.

"Jag kommer att utse en person inom en nära framtid med särskilt uppdrag att se över villkoren för donationer till forskning inom företag"säger Lars Leijonborg.

Forskningsbudgeten kommer, enligt forskningsministern, att presenteras i slutet av oktober i år. Källa: BiotechScandinavia.

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull